Kable grzewcze do ogrzewania betonu Elektra BET

Elektryczne kable grzewcze Elektra BET mogą być stosowane do:

  • zabezpieczenia przed zamarzaniem świeżego betonu w temperaturach do -15 stopni
  • skrócenia czasu dojrzewania betonu i szybszego uzyskania pełnej wytrzymałości w okresie niższych temperatur.

Kabel grzewczy wystarczy zamontować na zewnętrznych elementach zbrojenia – to wystarczy aby zabezpieczyć nawet duże elementy betonowe przed przemarzaniem na etapie dojrzewania betonu.
Wymaganie moce grzewcze oraz odstęp układania kabli dla różnych typów szalunków i kabla BET o mocy 40W/m.

Typ szalunku moc [W/m2] odstęp układania [cm] ilość kabla na m2 (typ kabla)
Sklejka(12mm) + izolacja 50mm 75 50 2,35mb (BET30)
Stal + izolacja 100 38 2,5mb (BET40)
Stal z cienką izolacją/ Sklejka nieizolowana 150 25 3,75mb (BET40)

do koszyka Kable grzewcze do betonu BET
do koszyka Termostaty i czujniki do sterowania ogrzewaniem betonu